takmassa

Takmassa används till papptak

Takmassa är en gummiasfaltlösning, förstärkt med mineralfiber som är avsedd för underhåll och renovering av asfaltbaserade papptak. Takmassa använder du oftast för att förlänga livslängden på ett papptak, när granulatet börjat lossna.

ATT ANVÄNDA TAKMASSA

Takmassa är alltså en asfaltsprodukt som användas på tak med maxlutning 30°. Massan fäster bra på de allra flesta underlag och ger ett elastiskt skikt som genom sin täthet och hållbarhet skyddar mot luftföroreningar och yttre påverkan. Produkten passar dock inte på tjära eller tjärpapp, och vissa fabrikat är specifikt avsedda för betong- och plåttak.

VARFÖR TAKMASSA?

När du stryker på takmassan fylls mikroskopiska sprickor igen och strömaterialet bäddas in i ett nytt asfaltlager. Den nya ytan är till en början blanksvart. Efterhand som ytskiktet oxiderar får den ett matt, svart färg som drar åt brunsvart. Hur länge ytskiktet består beror på takets lutning, om taket ligger i skugga eller sol osv. Efter cirka fyra år bör du kontrollera att takmassan ligger kvar över hela ytan. När pappens strömaterial börjar synas är det dags för en ny ytbehandling av ditt tak.

HUR GÖR MAN?

Börja med att se till att taket är väl rengjort och torrt när du börjar behandla det. Papptak bör ej rengöras med högtryck, eftersom det höga trycket har en tendens att pressa in vattnet under pappen, vilket givetvis inte är bra. Behandla taket i torrt väder. Yttemperaturen på taket bör inte vara lägre än +6°C och burkens innehåll bör vara minst +18C.

Om du ser skadade områden på taket tar du bort dessa och ersätter med nytt material. Sprickor, blåsor och hål skär du upp och tätar med tätningskitt. Större hål armeras med en tålig glasfiberväv. Uttorkad takpapp måste behandla med en primer som ger en fuktspärr som förlänger hållbarheten. Men är takpappen alltför sliten kan det löna sig att riva bort all gammal papp och rulla ut ny.

Nu kan du börja med själva takmassan. Åtgången beror lite på underlaget, men räkna med ca 0,5 liter/kvm. Stryk hela takytan flödigt en gång. Är massan trögflytande kan du tunna ut den med lacknafta. Tänk på att takmassan måste ha torkat innan du påbörjar eventuell ytterligare behandling. Varm takmassa kan du rolla ut. Värm den då till ca +50C och vi rekommenderar ordentligt med skyddskläder. Den kan även appliceras med asfaltborste, pensel eller gummiskrapa.

Du behöver inte oroa dig för om det börjar regna efter arbetet, för regn direkt efter behandling har ingen inverkan på takmassan. Kom bara ihåg att taket bör inte beträdas förrän efter 1-2 månader efter du lagt på takmassan. Takmassan ger ditt papptak ett nytt ytskikt och förlänger livslängden med många år. Efter du lagt på takmassa på pappen så får du ett helarmerat tak, motståndskraftigt mot alla vädertyper, utan fogar och skarvar.

VIKTIGT

Upprepad kontakt med takmassa kan ge torr hud eller hudsprickor och ångorna kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Massan är även brandfarligt, och ångorna kan bilda en explosiv blandning med luft. Använd därför både handskar, ögonskydd och andningsskydd när du applicerar den!

LYCKA TILL!


Vill du veta mer kontakta gärna din närmaste butik!